Combo phụ kiện trang trí cây cảnh

240,000

Combo phụ kiện trang trí cây cảnh bao gồm:

  • 1 chậu cây cảnh
  • 1 bao sỏi trang trí
  • 1 bịch rêu trang trí
Nơi nhập dữ liệu
1 × Chậu cây tiểu cảnh mini
120,000