Cây thuỷ sinh súng xác pháo đỏ

35,000

Súng xác pháo đỏ là dòng cây thủy sinh đẹp dễ trồng với những chiếc lá tròn và có màu sắc khoang đỏ xen lẫn hồng và xanh rất thu hút người chơi thủy sinh.