Cây chậu treo thiên đông môn cảnh

179,000

– Tên gọi: Cây thiên môn đông cảnh

– Tên gọi khác: Cây thiên môn, tóc tiên leo, mè nằm, sùa sú tùng, dây tóc tiên, co sin sương

– Tên khoa học: Asparagus desiflorus Sprengeri

– Họ: Huệ tây

– Nguồn gốc: từ vùng Đông Á