Cây chậu treo bình an

119,000

Tên: Cây Bình An

Tên khoa học: Peperomia angulata

Họ: Hồ tiêu

Nguồn gốc: Châu Phi